MIỆNG CỦA DÂN TAI VÀ MẮT CỦA CHÍNH QUYỀN

By

Cử tri đang kì vọng những người được bầu làm đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kì tới phải luôn luôn là MIỆNG của nhân dân và TAI MẮT của chính quyền.

alt

Sẵn sàng chào đón ngày hội toàn dân. Ảnh: Quốc Châu

Miệng của nhân dân

    Đại biểu là người đại diện cho quyền lợi của người dân. Khi họp hội đồng nhân dân đại biểu phải dùng cái miệng của mình để nói thẳng nói thật nói hết mọi điều bức xúc trong cuộc sống của người dân mà mình đã mắt thấy tai nghe. Đại biểu phải đề đạt mọi nguyện vọng mọi quyền lợi chính đáng của người dân đến với các cấp chính quyền. Đồng thời đại biểu phải nói cho dân nghe mọi chủ trương đường lối được các cấp chính quyền đề ra trong các kì họp HĐND để dân biết dân bàn dân kiểm tra.

   Đại biểu không thể trở thành những “ông nghị gật” không thể  vì quyền lợi cá nhân mà ngậm miệng trước mọi bức xúc trong cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân. Trước khi biểu quyết thông qua các chủ trương chính sách đại biểu phải đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết mà hành động phải dám “bác” nếu đường lối chủ trương đó sai lầm không mang lại quyền lợi cho dân; ngược lại phải hết lòng ủng hộ nếu thấy đường lối chủ trương đó đúng đắn sinh lợi cho dân.

Tai và mắt của chính quyền

   Hơn nữa người đại biểu đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân phải là những người biết làm TAI MẮT của chính quyền. Tai phải luôn lắng nghe dân nói dân trình bày mọi nguyện vọng quyền lợi chính đáng mọi bức xúc nảy sinh trong cuộc sống muôn màu. Phải nghe dân nói một cách thực lòng không phải chỉ nghe suông rồi bỏ đó nghe rồi phải đề đạt nguyện vọng đó lên các cấp chính quyền. Nghe rồi phải thực hiện phải thể hiện mình đúng là đại diện cho ý chí của quảng đại quần chúng nhân dân.

   Nói đại biểu là mắt của chính quyền vì đại biểu phải xuống tận thôn cùng xóm vắng để đi sâu đi sát vào quảng đại quần chúng nhân dân. Phải thấy được dân đang cần gì ở các cấp chính quyền phải thấy được dân đang đau khổ như thế nào dân đang đói mặt với những bức xúc thách thức gì trong cuộc sống thường ngày… Từ đó người đại biểu nói lại những điều mắt đã thấy tai vừa nghe cho chính quyền.

  Làm được như thế người đại biểu HĐND các cấp mới làm hết được chức năng nhiệm vụ của mình hoạt động của đại biểu mới vì dân gần dân và dân chủ hơn.

Bài&ảnh: Quốc Châu

 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17318','u8flnuq8q6doifdbhk3pk9b271','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-15 16:26:03','/ac38975/bt-k-phng-sa.html')