BÀN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

Hôm nay (3/5/2011) đánh dấu 18 năm Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới ra đời nhằm đề cao và xúc tiến vai trò của tự do truyền thông.Xin trích đăng lại quan điểm của Đồng chí Phan Đăng Lưu về Tự do báo chí đã đăng trên báo Dân tiến năm 1938 tức là cách đây 73 năm nhưng những quan niệm đó vẫn nguyên tính thời sự và giá trị của nó.

alt