DUYÊN&NỢ

Đời người duyên nợ ai sinh?

Nợ cha nợ mẹ nghĩa tình lặng trao

Nợ ân nhân đã vời cao

Nợ quê nợ những chiêm bao ân tình.

Nợ trời nợ ánh bình minh

Nợ đêm nô lệ Đảng sinh làm người...

Vai tôi chất nợ người ơi

Khi mô cho trả nợ đời trót vay?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17318','lht8q6b44h95orqjd2h02ea4k5','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-15 16:25:55','/a284378/duyen-amp-no.html')